Με την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου η ασφαλιστική εταιρία φροντίζει και αναλαμβάνει τις σχετικές δαπάνες για την προφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου, εφόσον η προφύλαξη αυτή είναι αναγκαία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να σας εξασφαλίσει Νομική Προστασία με ειδικά ασφαλιστήρια για την κάθε περίπτωση, όπως Οχήματος και Οδηγού, Οικογένειας, Σκαφών Αναψυχής, Διαχείρισης πολυκατοικιών, Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων, Ιατρών κλπ.