Παροχές προς τους Συνεργάτες

Οι καινοτόμες νέες υπηρεσίες προς το δίκτυο Συνεργατών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Τη δημιουργία της TZORTZIS S.A. Insurance Academy, ενός πλήρους και αυτόνομου εκπαιδευτικού κέντρου, που προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας με καταξιωμένους ειδικούς εκπαιδευτές. Οι Συνεργάτες της TZORTZIS S.A., εκτός από τα προϊόντα όλων των Κλάδων και όλων των εταιρειών, μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα πιστοποίησης, ειδικά προγράμματα για την ανάπτυξη πωλήσεων, προγράμματα που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων, στην προσέγγιση και εξυπηρέτηση μεγάλων πελατών, στη διαχείριση σύνθετων πωλήσεων κ.λπ.

Τη δημιουργία του Marketing Lab, με στόχο τη διαρκή και ουσιαστική υποστήριξη των Συνεργατών στην προσπάθειά τους να βρουν και να προσεγγίσουν νέα πελατολόγια. Η επιστημονική ομάδα του Marketing Lab, δημιουργεί για τον κάθε Συνεργάτη το υλικό που ενδεχομένως θα χρειαστεί για να προσεγγίσει πελατολόγια, τον εφοδιάζει με στατιστικά, μελέτες και πληροφορίες για τους υποψήφιους πελάτες, ενώ μπορεί να προετοιμάσει και να υποστηρίξει μέχρι και την παρουσίαση στον πελάτη.

Τη δημιουργία του Τομέα Μεγάλων Πελατών, όπου εκτός από την υποστήριξη ακόμα και με τη φυσική παρουσία τεχνικού συμβούλου στη διαδικασία της πώλησης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής βοήθειας από εξειδικευμένους συμβούλους σε όλα τα βήματα, εφόσον πρόκειται για μεγάλο πελάτη ή για σύνθετη πώληση.

Επιπλέον, οι Συνεργάτες έχουν στη διάθεσή τους μια άριστα οργανωμένη και εξοπλισμένη τεχνικά γραμματεία για άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημά τους και το ειδικό λογισμικό Hermes, το οποίο σε ελάχιστο χρόνο προσφέρει συγκριτική πολυεταιρική τιμολόγηση για τον κλάδο Αυτοκινήτων.