Η Tzortzis S.A. αποτελεί ένα εργαλείο για κάθε επαγγελματία σύμβουλο ασφάλισης. Με επένδυση στο εξειδικευμένο προσωπικό μας και την τεχνολογία, προσφέρουμε ολιστικές υπηρεσίες στους συνεργάτες μας, και λειτουργούμε ως μοχλός ανάπτυξης. Μέσα από την ευρεία γκάμα προϊόντων και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε βοηθάμε κάθε ασφαλιστικό σύμβουλο να επικεντρωθεί στην ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει και στην διεύρυνση του πελατολογίου του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σας προσφέρουμε εργαλεία ανάπτυξης και ποιοτικής διαχείρισης των πελατών σας.

 • Συγκριτική τιμολόγηση σε όλες τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες για τον κλάδο αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα αγοράς του συμβολαίου (πρωτασφαλιστηρίου και ανανεωτηρίου) από την πλατφόρμα σε real time για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών σας
 • Παρακολούθηση του πελατολογίου σας για όλους τους κλάδους
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου σας και του δικτύου των συνεργατών σας
 • Γραμματειακή Υποστήριξη
 • Χωροταξική Υποστήριξη – Γραφεία
 • Μηχανογραφική Υποστήριξη
 • Υποστήριξη Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης
 • Τεχνική Υποστήριξη Πωλήσεων
 • Εκπαίδευση στους Ειδικούς Κινδύνους
 • Τεχνική Ανάλυση Μεγάλων Κινδύνων

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, παρέχοντας εξατομικευμένες ασφαλιστικές και επενδυτικές λύσεις.