Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας απευθύνονται στους ιδιοκτήτες μικρών ή μεγάλων επιχειρήσεων , στους ενοικιαστές ή σε όσους εισπράττουν εισοδήματα από τον χώρο που είναι προς ασφάλιση.

Αντικείμενο της ασφάλισης:

– κτιριακές εγκαταστάσεις

– πάγιο εξοπλισμό και

– το περιεχόμενο ή πρώτες ύλες της επιχείρησης

Οι πιθανοί κίνδυνοι για τους οποίους γίνεται λόγος είναι:

Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία

Κεραυνός

Έκρηξη από οποιαδήποτε αιτία

Ζημιές από καπνό

Ζημιές από πτώση αεροσκάφους

Βραχυκύκλωμα

Ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές

Κακόβουλη βλάβη

Κλοπή περιεχομένου

Ζημίες κλέπτη σε κτίριο και περιεχόμενο

Ζημιές από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι, παγετό

Ζημιά από διάρρηξη σωληνώσεων, υπερχείλιση δεξαμενών

Πρόσκρουση οχήματος

Σεισμός

Θραύση κρυστάλλων και επιγραφών

Αστική ευθύνη από επέκταση πυρκαγιάς ή από έκρηξη

Αστική ευθύνη από διαφυγή υδάτων

Αποκομιδή συντριμμάτων

Ληστεία ταμείου

Αυτόματη εποχιακή αύξηση εμπορευμάτων

Απώλεια κερδών, επακόλουθες δαπάνες ζημίας