ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο κλάδος της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων αποτελεί μία από τις αρχαιότερες μορφές ασφάλισης που διατυπώθηκε σε κανόνες δικαίου. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα, αναφέρεται το ταμείο αλληλοβοήθειας των εμπόρων – μεταφορέων, του οποίου τα μέλη αναλάμβαναν να αποζημιώσουν από κοινού τα εμπλεκόμενα μέρη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας ζώων, φυσικών καταστροφών, αλλά και οποιασδήποτε ζημιάς στα καραβάνια.

Που απευθύνεται;

Αφορά μεταφορείς και διαμεταφορείς που επιθυμούν να ασφαλίσουν το μεταφερόμενο αντικείμενο το οποίο μπορεί να μεταφερθεί δια:

  • Ξηράς
  • Θαλάσσης
  • Αεροπορικώς

Τι καλύπτει;

  • Η μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων (εκτός αυτών που αναφέρονται παρακάτω), κατά παντός κινδύνου, για απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά τους.
  • Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν σε μεταχειρισμένα εμπορεύματα ή άνευ συσκευασίας, κινητά τηλέφωνα, γούνες, λουλούδια (όχι αποξηραμένα), φυτά, εικαστικά έργα τέχνης, πίνακες, αντίκες, γλυπτά, τσιγάρα – προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη ποτά (εκτός μπύρας και οίνου), συνέπεια σύγκρουσης, πρόσκρουσης, ανατροπής, φωτιάς ή έκρηξης του μέσου μεταφοράς.

Οι όροι των ασφαλίσεων μεταφορών διέπονται από τις Ρήτρες των LLOYD’S και οι παρεχόμενες καλύψεις τους περιγράφονται συνοπτικά στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Κάλυψη με Ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου) με την οποία καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι ζημιών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, με εξαίρεση γεγονότα που πάγια εξαιρούνται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ως παράδειγμα η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης, η μόλυνση από ραδιενεργά υλικά, κλπ.
  • Κάλυψη με Ρήτρα Β (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, όπως και η ρήτρα C, αλλά έχει πιο διευρυμένη κάλυψη, χωρίς όμως αυτή να προσεγγίζει τα δεδομένα της Ρήτρας Α
  • Κάλυψη με Ρήτρα C (αφορά κατονομαζόμενους κινδύνους) με την οποία καλύπτονται βασικοί κίνδυνοι, δηλαδή ο πελάτης θα αποζημιωθεί εάν και εφόσον συμβούν συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με συγκεκριμένους κινδύνους όπως ενδεικτικά:

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος στην συγκεκριμένη κάλυψη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ασφαλιστικά κεφάλαια καθώς και τις ρήτρες μεταφορές που διέπουν το εκάστοτε συμβόλαιο.