Η  Tzortzis S.A.  σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες Ελληνικές και διεθνείς Ασφαλιστικές εταιρίες δίνει στους συνεργάτες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τη δυνατότητα της απόκτησης προγραμμάτων αποκλειστικής διάθεσης, άκρως ανταγωνιστικών,  που ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους.

Παρέχει σύγχρονες ηλεκτρονικές μεθόδους εξυπηρέτησης και διαχείρισης συμβολαίων και πελατολογίων, τιμολογήσεις σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, καταχωρήσεις αιτήσεων, παρακολούθησης παραγωγικών στοιχείων πελατολογίου και εξέλιξη αποζημιώσεων, καθώς και άλλων εφαρμογών ηλεκτρονικής ενημέρωσης για τα προϊόντα των εταιριών.

Ακόμη, η Tzortzis S.A. φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση των συνεργατών της, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους ασφαλιστές για τα ασφαλιστικά προγράμματα των εταιρειών και τις τεχνικές πωλήσεων του επαγγέλματος, καθώς στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να διευρύνουν το πελατολόγιο τους.

Η υποστήριξη που παρέχουμε στους συνεργάτες μας, τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν μια συνεργασία που θα στηρίζεται στην προοπτική και σε ξεκάθαρους παραγωγικούς και οικονομικούς όρους.

Για όλους τους συνεργάτες μας ισχύει κανονισμός για αμοιβές, bonus σύμφωνα με τα παραγωγικά τους αποτελέσματα, καθώς σκοπός όλων είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επαγγελματικής ικανοποίησης και η δημιουργία μιας ομάδας ασφαλιστών με κοινούς στόχους και όραμα.