ΑΣΦΑΛΙΣΗ CYBER RISK

Ως γιατρός στέκεστε πάντα στο πλευρό των ασθενών σας όταν σας χρειάζονται. Όμως, παρά τις καλύτερες προθέσεις, μερικές φορές η έκβαση μιας ιατρικής επέμβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης, μπορεί να είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και να επιφέρει συνέπειες και για εσάς.

Που απευθύνεται;

Το  ασφαλιστήριο Cyber Risk παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρίας. Συνεπώς αφορά όλες της επιχειρήσεις ή και ελεύθερους επαγγελματίες που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά προσωπικά δεδομένα καταναλωτών και εν γένει πελατών.

Τι καλύπτει;

Το πρόγραμμα ασφάλισης Cyber Risk καλύπτει:

Πόσο κοστίζει;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός προγράμματος ασφάλισης Cyber Risk:

  • Είδος Επιχείρησης
  • Ετήσιος Κύκλος Εργασιών