ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΝΒ

Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών/ηλεκτρονικών πλατφορμών (Airbnb) αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ελλάδα

Που απευθύνεται;

Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης αυτής της δραστηριότητας ως προς το ακίνητο αλλά και ως προς τον ιδιοκτήτη-οικοδεσπότη.

Τι καλύπτει;

  • Καλύπτει τόσο το ακίνητο από τους πιθανούς κινδύνους πυρκαγιά, έκρηξη, καπνός, πτώση αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος και σεισμός.
  • την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη/οικοδεσπότη απέναντι στους ενοικιαστές ή τρίτους για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές στα προσωπικά τους αντικείμενα, που είναι πιθανόν να συμβούν από τη λειτουργία του χώρου και για τις οποίες είναι υπεύθυνος.