Η ασφάλιση αυτοκινήτου για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα από το 1976 σύμφωνα με το νόμο 489/76 (ΦΕΚ Α΄331). Το είδος της ασφάλειας που θα επιλέξετε αφορά αποκλειστικά εσάς. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στις προαιρετικές καλύψεις όπως ολική μερική κλοπή, πυρός, φυσικά φαινόμενα θα πρέπει να είναι η σημερινή πραγματική του αξία.

Οι βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε για το όχημα σας είναι οι εξής:

 • Αστική Ευθύνη προς τρίτους
 • Πυρός
 • Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή Ολική/Μερική
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 • Νομική Προστασία
 • Αστική ευθύνη Πυρός
 • Αστική Ευθύνη Μεταφερόμενου οχήματος
 • Ίδιες ζημιές του οχήματος
 • Κακόβουλες Πράξεις

Η Tzortzis S.A.  σας δίνει τη δυνατότητα με την online τιμολόγηση να συγκρίνετε τις τιμές της αγοράς και να επιλέξετε την πιο συμφέρουσα για τη τσέπη σας.

Σε συνεργασία με τις πιο αξιόπιστες εταιρείες της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς σας προσφέρουμε την καταλληλότερη πρόταση ασφάλισης για το όχημά σας.

Ανάλογα με τα παραμετρικά τιμολόγια των ασφαλιστικών εταιριών, προσφέρουμε στους πελάτες μας σημαντικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα, όπως ενδεικτικά είναι οι εξής:

 • Έκπτωση ομαδικής ασφάλισης για ασφαλισμένους που έχουν δύο ή περισσότερα οχήματα.
 • Έκπτωση νέου οχήματος.
 • Έκπτωση υβριδικού οχήματος.
 • Έκπτωση λόγω ηλικίας ή επαγγέλματος οδηγού.
 • Έκπτωση συνετού ασφαλισμένου.
 • Έκπτωση παντρεμένου ζευγαριού.
 • Έκπτωση επιβράβευσης συνεργασίας λόγω ύπαρξης συμβολαίου και σε άλλο κλάδο ασφάλισης.

Σε περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ταχύτερη αποζημίωση των πελατών μας.