ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Το σπίτι σας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Στην TZORTZIS S.A. μπορείτε να ασφαλίσετε σωστά την οικοδομή και το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί, χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης κατοικιών που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.

Που απευθύνεται;

Ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες (αλλά και τους ενοικιαστές για την οικοσκευή τους και τις ζημίες που θα ενδέχεται να προκαλέσουν άθελα τους στο ενοικιαζόμενο ακίνητο) μονοκατοικιών και διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται είτε για κύρια είτε για εξοχική κατοικία.

Τι καλύπτει;

Οι καλύψεις που μπορείτε να επιλέξετε ώστε να έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας είναι οι παρακάτω:

 • Πυρκαγιά & Κεραυνός, Έκρηξη από κάθε αιτία, Ζημιές στον λέβητα, Καπνός
 • Στάσεις, απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, Κακόβουλη βλάβη.
 • Καιρικά φαινόμενα & ζημιές διαβροχής όπως Θύελλα, καταιγίδα, Χιόνι, χαλάζι, Πλημμύρα, Διάρρηξη σωληνώσεων Υπερχείλιση Δεξαμενών, Ζημίες στον ηλιακό θερμοσίφωνα, θραύση / διαρροή εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Κλοπή διαρρήξεως, Ζημιές στην οικοδομή από κλοπή, Κλοπή / Ζημιές στο περιεχόμενο, κάλυψη Κοσμημάτων / τιμαλφών (υπό όρους πχ. ύπαρξη χρηματοκιβωτίου, κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο)
 • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκάφους, Τυχαία θραύση κρυστάλλων, Αλλοίωση τροφίμων.
 • Γενική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, Απώλεια ενοικίων ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς
 • Πρόσθετες δαπάνες ως επακόλουθο Υλικής Ζημιάς όπως Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα προσωρινής στέγασης / διαμονής
 • Κάλυψη περιεχομένου. Σε προσωρινή διαμονή (πχ σε περίπτωση ταξιδιού)
 • Κάλυψη περιεχομένου Τραπεζικής θυρίδας.
 • Σεισμός(Πυρκαγιά & / ή Δόνηση)
 • Ζημιά στην ηλεκτρική εγκατάσταση – Συσκευές
 • Καθίζηση / Ολίσθηση
 • Κάλυψη κινητών αντικείμενων στην ύπαιθρο / υπόστεγα
 • Εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Νομική Προστασία

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος εξαρτάται από το είδος κατασκευής της κατοικίας, το αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα – εξοχική, την αξία της οικοδομής και του περιεχομένου, τις καλύψεις που θα επιλεγούν κλπ.

Ειδικά, για τις ενυπόθηκες κατοικίες διατίθενται προγράμματα ασφάλισης που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ασφάλισης ενυπόθηκων δανείων όλων των Τραπεζών σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.