Η κατοικία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο. Τα προγράμματα ασφάλισης σας δίνουν τη δυνατότητα να προστατέψετε από οποιοδήποτε κίνδυνο τόσο το σπίτι σας, όσο και το περιεχόμενο του.

Για την ολοκληρωμένη προστασία της κύριας ή εξοχικής κατοικίας, προτείνουμε σύγχρονα προγράμματα, σχεδιασμένα για να προβλέψουν τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων. Ορισμένοι από τους κινδύνους που μπορούν να ασφαλιστούν είναι οι εξής:

 

Πυρκαγιά, έκρηξη και ζημίες από καπνό

Κεραυνός

Βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα

Χαλάζι, χιονόπτωση, παγετός

Διαρροή σωληνώσεων

Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών

Κλοπή και ζημίες κλέπτη

Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές

Κάλυψη εξόδων μετακόμισης

Κάλυψη απώλειας ενοικίων

Αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων

Σεισμός

Ζημιές από την Προσπάθεια Κατάσβεσης της Φωτιάς

Πτώση Αεροσκαφών ή Αντικειμένων που Προέρχονται από αυτά

Πρόσκρουση Οχήματος

Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς

Προσωπικό Ατύχημα

Η Tzortzis SA σε συνεργασία με τις πιο καταξιωμένες ασφαλιστικές εταιρείες σας προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλειας κατοικίας, που ανταποκρίνονται στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Ειδικά, για τις ενυπόθηκες κατοικίες διατίθενται προγράμματα ασφάλισης που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις ασφάλισης ενυπόθηκων δανείων όλων των Τραπεζών σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.