ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Κατά Παντός Κινδύνου έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας έτσι στον ασφαλισμένο πλήρη κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων. Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολαίων, από την οποία προκύπτει και το όνομα τους είναι ότι ο ασφαλισμένος εξ αρχής γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία του.

Που απευθύνεται;

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις η οποία επιθυμούν με το ανάλογο ασφάλιστρο να προστατέψουν την περιουσία τους για οποιοδήποτε κίνδυνο

Τι καλύπτει;

Περιουσίας

 • Ληστεία ταμείου
 • Ληστεία περιεχομένου
 • Ζημιές από βροχή, ανέμους ή χιόνι
 • Ζημιές από φωτιά ή καπνό
 • Ζημιές από προβλήματα σε αποχετεύσεις και υδρορροές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες πράξεις
 • Απεργίες και πολιτικές ταραχές
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος ή θάμνους
 • Θραύση υαλοπινάκων
 • Πρόσκρουση οχήματος και πτώση αεροσκαφών
 • Ζημιές από διάρρηξη
 • Ζημιές από βραχυκύκλωμα
 • Ζημιές στο περιεχόμενο από διάρρηξη ή κλοπή

Μηχανικων Βλαβων

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών αφορά επιχειρήσεις που τα μηχανήματα παίζουν καίριο ρόλο στην παραγωγική διαδικασία, από ένα τηλεοπτικό σταθμό, ένα νοσοκομείο μέχρι και μία γεωργική εγκατάσταση. Ποιοι κίνδυνοι καλύπτονται:

 • Ελαττώματα σχεδιασμού, κακοτεχνίες, ελαττώματα κατά τη χύτευση
 • Βραχυκύκλωμα
 • Κακόβουλες ενέργειες, αμέλεια, απροσεξία
 • Φυσικά φαινόμενα

Ηλεκτρονικου Εξοπλισμου

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού διασφαλίζετε ότι θα αποζημιωθείτε και θα μπορέσετε είτε να επιδιορθώσετε είτε να αντικαταστήσετε βασικά εργαλεία της δουλειάς σας σε περίπτωση ζημιάς. Ασφαλίζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά κ.λπ. για απρόβλεπτες και αιφνίδιες ζημίες που τα επηρεάζουν άμεσα, όπως:

 • Κλοπή
 • Ζημιά από διάρρηξη
 • Λάθη χειρισμού
 • Φωτιά

Τεχνικων Εργων

Με την ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Τεχνικών Έργων καλύπτονται κίνδυνοι που σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, που αφορούν στην ανέγερση οικοδομών ή τη δημιουργία έργων υποδομών κ.λπ. Στα συμβόλαια περιλαμβάνονται τόσο οι υλικές ζημιές όσο και η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος στις συγκεκριμένες  καλύψεις  διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ασφαλιστικά κεφάλαια – όρια κάλυψης κατόπιν επιλογής του πελάτη