ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η τεχνολογία επηρεάζει τις περισσότερες εκφάνσεις της ζωή μας καθώς και της  επαγγελματικής μας δραστηριότητας, Η προστασία της είναι επιβεβλημένη.

Η Tzortzis S.A. προσφέρει  μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών  πληθώρα τεχνικών ασφαλίσεων για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την υψηλή τεχνολογία.

Που απευθύνεται;

Οι τεχνικές ασφαλίσεις  αφορούν  τον κάθε επαγγελματία  για τον οποίο αποτελούν το πιο σύγχρονο και απαραίτητο ασφαλιστικό προϊόν  που εγγυάται τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του από τα πιο απλά προβλήματα – όπως μία βλάβη, μέχρι και μία πολύ πιο σύνθετη ζημιά.

Τι καλύπτει;

Με το ασφαλιστήριο Κατά  Παντός Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καλύπτεται κάθε κίνδυνος όπως:

 • Βλάβες κατά τη λειτουργία του
 • Πτώση, θραύση
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα
 • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού
 • Ζημιές από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες
 • Συμπληρωματικά, καλύπτει:
 • Έξοδα επανεγγραφής δεδομένων, αποθηκευμένων σε δισκέτες, cd, streamers, που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης
 • Πιθανή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, με την κάλυψη Αυξημένου Κόστους Λειτουργίας.

Πόσο κοστίζει;

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός ασφαλιστηρίου Κατά  Παντός Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού είναι:

 • Το κόστος του προς ασφάλιση ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 • Το μέρος που είναι τοποθετημένος ο εκάστοτε ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Οι καλύψεις που επιθυμεί ο πελάτης να ασφαλίσει τον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό
 • Τα μέτρα ασφαλείας που διαθέτει ο χώρος που είναι τοποθετημένος ο ηλεκτρονικός Εξοπλισμός