ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Η σημασία των προγραμμάτων Ζωής είναι πολύ μεγάλη, μια και εξασφαλίζουν τους πελάτες και την οικογένειά τους από οποιοδήποτε γεγονός συμβεί στη ζωή τους, το οποίο και μπορεί να δημιουργήσει ανάγκες που δεν είχαν προβλέψει.

Που απευθύνεται;

  • Σε εκείνους που ανησυχούν ότι ο θάνατός τους θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.λπ.)
  • Απευθύνεται ακόμη και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι ανησυχούν για τη διασφάλιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωση απώλειας της ζωής των ιδίων ή σημαντικών στελεχών.

Τι καλύπτει;

  • Την αποπληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων της οικογένειας (Έξοδα διαβίωσης, στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κλπ),
  • Την αποπληρωμή των εκτάκτων υποχρεώσεων της οικογένειας (έξοδα νοσηλείας, ταφής του θανόντος, κλπ)
  • Την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών των παιδιών

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος εξαρτάται από το κεφάλαιο θα επιλέξετε, την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, την κατάσταση της υγείας, τα χόμπι κλπ.