ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Η Ασφάλιση Έργων Τέχνης παρέχει ευρύτατη κάλυψη για μεμονωμένα ή συλλογές από έργα τέχνης κατά την μεταφορά , την έκθεση, την αποθήκευση ή την συλλογή τους εντός οικίας.

Που απευθύνεται;

Η ασφάλιση αυτή αφορά σε ιδιώτες συλλέκτες φιλότεχνους που διαθέτουν έργα τέχνης ή αντίκες μεγάλης αξίας στην κατοικία τους (που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας), σε ιδιοκτήτες μουσείων, σε επαγγελματίες εκθέτες έργων τέχνης με αίθουσες τέχνης ή Γκαλερί (συμπεριλαμβανόμενων και των μεταφορών εντός ή εκτός Ελλάδος για τη διοργάνωση εκθέσεων), σε Μεγάλες εταιρίες κλπ.

Τι καλύπτει;

Το πρόγραμμα αυτό ανήκει στην κατηγορία των ασφαλιστηρίων κατά παντός κινδύνου, δηλαδή καλύπτει όλους του πιθανούς κινδύνους που διατρέχουν μεμονωμένα ή και συλλογές έργων τέχνης, εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε πιθανούς κινδύνους που καλύπτονται όπως οι παρακάτω:

  • Ζημίες από Πυρκαγιά, Κεραυνός, Καπνός, Έκρηξη.
  • Ζημίες από Πλημμύρα, Θύελλα, Καταιγίδα.
  • Ζημίες από τη θραύση ή/και διαρροή σωληνώσεων.
  • Ζημίες ή απώλειες από κλοπή διαρρήξεως ή Ληστεία
  • Ζημίες κατά τη διάρκεια τρομοκρατικών ή κακόβουλων ενεργειών ή βανδαλισμών.
  • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση)
  • Και πολλές άλλες καλύψεις (Κατά παντός κινδύνου)

Ενδεικτικά αναφέρουμε ζημίες που δεν καλύπτονται :

  • Ζημίες ή απώλειες από φυσιολογική φθορά, παλαιότητα, προοδευτική αλλοίωση, ενυπάρχον ελάττωμα (προηγείται πραγματογνωμοσύνη από εξειδικευμένους ειδικούς τέχνης), σκουριά ή οξείδωση, σκώρο ή έντομα,
  • Ζημίες ή απώλειες από οποιαδήποτε επισκευή, αποκατάσταση, συντήρηση, αναπαλαίωση ή παρόμοια διαδικασία.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Είναι ανάλογο με την αξία των υπό ασφάλιση έργων, τα μέτρα προστασίας κατά των κινδύνων που τα απειλούν (πχ μέτρα κατά της κλοπής ή φωτιάς κλπ.), τον τρόπο μεταφοράς τους και το είδος χρήσης τους ( πχ για έκθεση ή για ιδιωτική συλλογή).