Η Ασφάλιση των Έργων Τέχνης απαιτεί ειδικές γνώσεις και διαδικασίες που διαφέρουν από την ασφάλιση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων και έχει να κάνει με τη σπανιότητα του κάθε έργου.

Ο τρόπος προσέγγισης των ασφαλιζόμενων κεφαλαίων είναι τελείως διαφορετικός. Δεν υπάρχουν αξίες αντικατάστασης, καθώς το κάθε έργο τέχνης είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.

Η ασφαλιζόμενη αξία προσδιορίζεται κάθε φορά από εμπειρογνώμονες. Η ασφαλισμένη αξία είναι πάντοτε «συμφωνημένη αξία» μεταξύ του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρίας και δεν είναι διαπραγματεύσιμη, σε περίπτωση ζημιάς.

Η ασφάλιση των έργων τέχνης απευθύνεται στις εξής κατηγορίες:

  • Σε ιδιώτες (συλλέκτες ή όχι) που έχουν στο σπίτι τους έργα τέχνης.
  • Σε επιχειρήσεις που έχουν στα γραφεία τους και στους χώρους τους συλλογές έργων τέχνης.
  • Σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία έργων τέχνης.