ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης απαλλάσσει τον ασφαλισμένο από το άγχος της «άτυχης» στιγμής. Θα μπορέσετε να είστε ήσυχοι ότι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε κάποιον τρίτο, και με ταχύτατες διαδικασίες, ο παθών θα αποζημιωθεί πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο ασφάλισης.

Που απευθύνεται;

Ασφάλεια Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης καλύπτει τον ασφαλισμένο για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες προς τρίτους, όπως ορίζει ο Αστικός Κώδικας στα σχετικά του άρθρα, για ποσά που θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς αυτούς σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος.

Τι καλύπτει;

αστική ευθύνη καλύπτει περιπτώσεις όπως:

  • Ευθύνη του ασφαλισμένου και της οικογένειάς του ή εξαρτώμενων ατόμων προς τρίτους για πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών
  • Ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιου ζώου
  • Ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς ή διαρροής υδάτων προς τρίτους της κύριας κατοικίας
  • Δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου και για την εξοχική κατοικία
  • Ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου

Πόσο κοστίζει;

Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει σχεδιάσει τα δικά της προγράμματα, με τους δικούς της όρους και εξαιρέσεις και φυσικά με τα ανώτατα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. Οι περισσότερες όμως εταιρείες δίνουν στους πελάτες τους εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής κεφαλαίων, που αρχίζουν από λίγες χιλιάδες ευρώ ανά περίπτωση και φθάνουν σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ τα ασφάλιστρα δεν είναι ακριβά.

Είναι αλήθεια ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης ιδιώτη θεωρείται από πολλούς πολυτέλεια. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, είναι μια πολύ χρήσιμη και φθηνή ασφαλιστική κάλυψη που μπορεί να σώσει μια ολόκληρη οικογένεια από τις επιπτώσεις ενός άτυχου συμβάντος.