ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαιτήσεις έναντι επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες συχνά προέρχονται από βασικά λάθη, αποτυχίες διαδικασιών, απλά ανθρώπινα λάθη και κακές επιχειρηματικές αποφάσεις παρά από καθαρή επαγγελματική αμέλεια ή επαγγελματική συμβουλή. Αυτά τα λάθη μπορεί να συμβούν στον καθένα ανεξάρτητα από την επαγγελματική του κατηγορία. Οι παρακάτω περιπτώσεις αποτελούν πραγματικά παραδείγματα από μερικά συνηθισμένα λάθη που έχουν συμβεί σε ορισμένα επαγγέλματα.

Που απευθύνεται;

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές /Ελεκτές, Λογιστικό Γραφείο, Λογιστικές Εταιρίες

Τι καλύπτει;

 • Χάσιμο μιας κρίσιμης προθεσμίας για την υποβολή κάποιων φορολογικών δηλώσεων.
 • Κακή παροχή συμβουλών σε σχέση με τη συγχώνευση μεταξύ δύο εταιρείων.
 • Η αδυναμία να αναγνωρίσουν δόλια δραστηριότητα σε ένα ελέγχου της επιχείρησης.
 • Αποζημίωση για αξιώσεις που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητας της κατηγορίας
 • Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
 • Αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων εξατιίας δυσφήμισης/συκοφαντίας
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας/παράβαση καθήκοντος/παράβαση απορρήτου
 • Απώλεια εγγράφων
 • Έξοδα παρουσίας ενώπιον δικαστηρίων
 • Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος στην συγκεκριμένη κάλυψη διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ασφαλιστικά κεφάλαια- όρια κάλυψης κατόπιν επιλογής του πελάτη