ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

Ως γιατρός στέκεστε πάντα στο πλευρό των ασθενών σας όταν σας χρειάζονται. Όμως, παρά τις καλύτερες προθέσεις, μερικές φορές η έκβαση μιας ιατρικής επέμβασης, παρακολούθησης ή διάγνωσης, μπορεί να είναι δυσάρεστη για τον ασθενή και να επιφέρει συνέπειες και για εσάς.

Που απευθύνεται;

Αφορά σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων ιατρών (επεμβατικοί ή μη επεμβατικοί), οι οποίοι επιθυμούν να θωρακίσουν ασφαλιστικά τυχόν λάθη ή παραλήψεις από ιατρικές πράξεις.

Τι καλύπτει;

Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιατρών καλύπτει:

  • Απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δική σας αμέλεια, κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας
  • Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου και για τα οποία φέρετε ευθύνη

Συμπεριλαμβάνονται οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που ενδεχομένως απαιτηθούν για την απόκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης, εντός των ορίων κάλυψης στα Αστικά Δικαστήρια ως extra παροχή σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες.

Πόσο κοστίζει;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός προγράμματος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ιατρού είναι:

  • Ειδικότητα εκάστοτε Ιατρού
  • Εάν είναι χειρούργος
  • Τα όρια ασφάλισης που θα συμφωνηθούν στο συμβόλαιο