Ασφάλιση Απώλειας Κερδών Επιχειρήσεων

Ένας επιχειρηματίας δεν νοιάζεται μόνο για τυχόν ζημιά η καταστροφή της περιουσίας του άλλα και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά. Αυτή την ζημιά έρχεται να καλύψει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο απώλειας κερδών και διακοπής εργασιών.

Ποιους αφορά;

Ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας για τη θωράκιση της κερδοφορίας της επιχείρησης συνιστάται, το ασφαλιστήριο των περιουσιακών της στοιχείων να συνοδεύεται από ένα συμπληρωματικό ασφαλιστήριο ή να συμπεριλαμβάνει και την κάλυψη «απώλειας κερδών» (Loss of Profit) ή «διακοπής εργασιών» (Business Interruption), όπως είναι οι συνηθέστερες ονομασίες. Δυστυχώς αποτελεί διαπιστωμένο γεγονός ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω εξοικονόμησης δαπανών, δεν διαθέτουν αυτήν την πολύτιμη ασφαλιστική κάλυψη.

Τι καλύπτει;

Ενδεικτικές καλύψεις  αναφέρονται για την Ασφάλιση Απώλειας Κερδών

  • Απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησης λόγω απώλειας ή ζημιάς στο περιεχόμενο ή/και το κτίριο της επιχείρησης συνεπεία φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης λεβήτων ή κυλίνδρων υγραερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς για προκαθορισμένη περίοδο. (περίοδο ασφάλισης).
  • Πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής όπως χρήση ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων, τηλεφώνων κλπ.
  • Απώλεια μικτού κέρδους εργασιών συνεπεία σεισμού, θύελλας, καταιγίδας, πλημμύρας, κακόβουλης ζημιάς, διάρρηξης σωλήνων νερού ή υπερχείλισης δεξαμενών νερού, οχλαγωγίας, απεργίας, πρόσκρουσης οχημάτων ή αεροσκαφών, έκρηξης, φωτιάς η οποία προέρχεται από δάσος.
  • Για αμοιβές ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό.

Πόσο κοστίζει;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός προγράμματος ασφάλισης  Απώλειας Κερδών είναι:

  • Ετήσιος Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
  • Τζίρος Επιχείρησης
  • Είδος Επιχείρησης