ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

H υγεία μας επιβαρύνεται ανησυχητικά από την αλλαγή του κλίματος και την μόλυνση του περιβάλλοντος, τους έντονους ρυθμούς ζωής-άγχος, ενώ το κόστος της υγείας συνεχώς αυξάνεται (νέες μέθοδοι θεραπείας, εξέλιξη της τεχνολογίας-ιατρικός πληθωρισμός).

Που απευθύνεται;

 • Σε άτομα όλων των ηλικιών και κυρίως στις ηλικίες από 25 έως 55 ετών, που θέλουν να έχουν δυνατότητα επιλογών και επιθυμούν κάλυψη που προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες.
 • Σε παιδιά από 1 μηνός μέχρι 18 ετών και σε ενήλικες μέχρι και 65 ετών.
 • Σε εκείνους που έχουν ήδη ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας και θέλουν να συμπληρώσουν της κάλυψή τους.
 • Σε άτομα των οποίων η μόνιμη κατοικία είναι στην Ελλάδα.
 • Σε άτομα που δεν έχουν κοινωνική ασφάλιση υγείας και θέλουν να καλύψουν έξοδα νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Τι καλύπτει;

 • Επιλογή Νοσοκομείου
 • Επιλογή θεράποντος ιατρού
 • Μοναδικά πλεονεκτήματα για τον ασφαλισμένο σε περίπτωση νοσηλείας του σε Συμβεβλημένο ή Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο
 • Κάλυψη των εξόδων χειρουργικών επεμβάσεων που δεν απαιτούν διανυκτέρευση σε νοσοκομείο
 • Κάλυψη αμοιβής αποκλειστικής νοσοκόμου
 • Κάλυψη των εξόδων συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανηλίκου (εντός του Νοσοκομείου)
 • Kάλυψη των εξόδων επείγουσας μεταφοράς & αερομεταφοράς προς νοσηλεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπό προυποθέσεις
 • Ασφάλιση των εξαρτωμένων μελών και οικογενειακές εκπτώσεις.
 • Κάλυψη των εξόδων χημειοθεραπειών και ακτινοβολιών και χωρίς νοσηλεία
 • Απλές διαδικασίες ασφάλισης
 • Ξεκάθαρες διαδικασίες αποζημίωσης
 • Σιγουριά και εξασφάλιση του πελάτη

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος της ασφαλίσεως διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τα χόμπι, το είδος του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης που θα επιλεγεί, την συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας κλπ.