ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα στην καθημερινότητα μας.  Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τους δικούς  μας ανθρώπους, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

Που απευθύνεται;

Αφορά όλους τους ιδιώτες και επαγγελματίες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν  όλες τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει ένα ατύχημα (τροχαίο, εργατικό κ.λπ.) για την υγεία ή και το εισόδημά τους.

Η Tzortzis SA προτείνει  μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών το πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος. Ένα ευέλικτο πρόγραμμα με ιδιαίτερα προσιτό κόστος, το οποίο προσφέρει ουσιαστικές καλύψεις,

Τι καλύπτει;

Με το ασφαλιστήριο Προσωπικού Ατυχήματος μπορείτε να καλύψετε:

 • Άμεση Ιατρική Βοήθεια
 • Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
 • Νοσοκομειακό επίδομα
 • Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα

Πόσο κοστίζει;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός προγράμματος ασφάλισης  Προσωπικού Ατυχήματος είναι:

 • Ηλικία Ασφαλισμένου
 • Όρια ασφάλισης εκάστοτε προγράμματος
 • Είδος Επαγγέλματος
 • Προαιρετικές καλύψεις (καλύψεις πλέον των βασικών του προγράμματος)