ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Που απευθύνεται;

Η Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας αφορά του ιδιοκτήτες οχημάτων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσεως, Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσεως με μικτό βάρος κάτω από 3.500 Kgr και μοτοσικλετών. Πρέπει να σημειωθεί ότι απλή οδική βοήθέια (όχι ταξιδιωτική τις περισσότερες φορές) παρέχουν και οι αντιπροσωπίες αυτοκινήτων για νέα οχήματα της οποίας η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος. Συνεπώς η κάλυψη αφορά κυρίως σε οχήματα μεγαλύτερης ηλικίας από 2 έτη.

Τι καλύπτει;

Οι καλύψεις διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία οδικής βοήθειας και το πρόγραμμα κάλυψης.

Η οδική βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη. Μερικές από τις βασικές καλύψεις ανάλογα το πακέτο κάλυψης είναι οι κάτωθι:

  • Τοπική προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης.
  • Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο.
  • Ρυμούλκηση του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο.
  • Αλλαγή ελαστικού
  • Μεταφορά ή επαναπατρισμός του οχήματος στο τόπο κατοικίας εάν η διάρκεια της επισκευής είναι μεγαλύτερη από (x) ημέρες (εξαρτάται από την εταιρία παροχής οδικής βοήθειας).
  • Μεταφορά / επαναπατρισμός των συνεπιβατών στον τόπο κατοικίας ή Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης του ασφαλισμένου και των συνεπιβατών στον τόπο της επισκευής.
  • Φύλαξη του οχήματος μετά την επισκευή.

Κόστος:

Το κόστος ποικίλει ανάλογα με το τελικά πακέτο κάλυψης και την εταιρία παροχής οδικής βοήθειας.