ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΣ

H σπανιότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ασφάλισης

Η ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων όπως συλλογές και αντίκες δεν είναι μια απλή υπόθεση ασφάλισης, αλλά αποτελεί την υπεύθυνη έρευνα αγοράς για κάθε ασφαλιστή προκείμενου να δώσει λύσεις στον πελάτη του σε ένα τόσο εξειδικευμένο κλάδο .

Που απευθύνεται;

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη αφορά:

  • Συλλέκτες σπάνιων και πολύτιμων αντικειμένων οι οποίοι επιθυμούν να τα θωρακίσουν ασφαλιστικά, πέραν των συνήθη μέτρων προστασίας που έχουν στον χώρο φύλαξης των συγκεκριμένων συλλογών ή μεμονωμένων αντικειμένων.
  • Ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που έχουν ως αντικείμενό τους την προβολή, διακίνηση ή εμπορία αντικών και συλλογών καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στους χώρους τους ανάλογα αντικείμενα

Τι καλύπτει;

Μέσω Ειδικών Συνεργατών προσφέρεται μεγάλο εύρος καλύψεων όπως:

  • Πυρκαγιάς
  • Κλοπής
  • Βανδαλισμού
  • Κακόβουλης Βλάβης

Πόσο κοστίζει;

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός ασφαλιστηρίου Σπάνιων Συλλογών και Αντικών είναι η αξία τους, τα πιστοποιητικά που φέρουν καθώς και η εκτίμηση του ειδικού πραγματογνώμονα-εκτιμητή