ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Έπειτα από υπουργική συμφωνία  και  την αναπροσαρμογή του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας των πολιτών  τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς φορείς, η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος δίνει λύση και στην υγεία του αλλοδαπού πολίτη.

Που απευθύνεται;

Αφορά όλους τους αλλοδαπούς πολίτες οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα και βάση του μεταναστευτικού νόμου 4251/2014 σχετικά με τον τρόπο διέλευσης πολιτών τρίτων χωρών από τα σύνορα και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα, όλοι οι αλλοδαποί θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι και να κατέχουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο το οποίο θεωρείται απαραίτητο έγγραφο για την άδεια διαμονής τους.

Τι καλύπτει;

Περιγραφή Παρεχομένων Καλύψεων Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΜΟΑ) (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%) 15.000 €
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (ΜΜΑ) (με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%) 15.000 €
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα & Ασθένεια Ανώτατο όριο κατά περίπτωση & ετησίως μέχρι (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα) 10.000 €
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνεπεία Ατυχήματος ή Ασθένειας, με ανώτατο όριο ετησίως: 1.500 €
Φάρμακα (με ιατρική συνταγή) κατά περίπτωση έως 50 €
Ιατρικές Επισκέψεις κατά περίπτωση έως 50 €
Διαγνωστικές Εξετάσεις (με παραπεμπτικό ιατρού) κατά περίπτωση έως (καλύπτεται το 80% των εξόδων, συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% στα έξοδα) 200 €

 

Πόσο κοστίζει;

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός ασφαλιστηρίου Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπών είναι οι ηλικία του υποψήφιου ασφαλισμένου και η τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.